• Anasayfa
  • |
  • TUGS’A KAYITLI GEMI VE YATLARIN SIGORTALARI HK.

TUGS’A KAYITLI GEMI VE YATLARIN SIGORTALARI HK.

19.12.2008 tarih ve 27085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008/14373 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ; Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatların sigortalarının, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yurt dışında yaptırılabilecek sigortalar kapsamına dahil edilmesi; Devlet Bakanlığının 5/11/2008 tarihli ve 48425 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/11/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm üyeler (web) - YK Bşk.ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - Meslek Komite Başkanları - VDAD - Danışmanlar - GİSBİR Derneği - GESAD - İMEAK DTO Şubeler