• Anasayfa
  • |
  • Turizm Paylarının Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar

Turizm Paylarının Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar

İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü'nden alınan 04.10.2021 tarih ve 1774232 sayılı Ek'te sunulan yazıda özetle;

18.07.2021 tarihli ve 7334 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında; "Belgeli işletmeler, 11/07/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanuna göre turizm payının ödenmesine ilişkin belgeyi on beş gün içerisinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ibraz etmekle yükümlüdürler. Bu belgelerin tesis mahallinde yapılacak denetimlerde de ibrazı zorunludur."  hükmüne yer verildiği,

Bu çerçevede, Bakanlık Makamının 18.09.2021 tarihli ve 1715485 sayılı Oluru ile "Turizm Payı Ödeme Belgelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığına Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar"ın belirlendiği, Bakanlıktan belgeli işletmelerin (seyahat acentaları da dahil olmak üzere) turizm paylarının İlgili Kanun ve yazı Ek'inde sunulan  Usul ve Esaslar kapsamında ödenmesi ve ödemeye ilişkin belgenin 15 gün içerisinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi hususu belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

1035_2658_turizm_paylar_n_n_denmesine_ili_kin_usul_ve_esaslar.pdf