• Anasayfa
  • |
  • Türk Bayrağına Girecek Gemiler Hakkında

Türk Bayrağına Girecek Gemiler Hakkında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 01.11.2022 tarihli ve 693372 sayılı yazıda, Bayrak değişimi sörveyleri akabinde 19.08.2022 tarihinde Türk Bayrağı altında belgelendirmesi yapılan bir gemimizin Hindistan'dan yüklediği yükü tahliye etmek üzere gittiği İtalya'nın Ravenna Limanı'nda Paris MoU kapsamındaki Liman Devleti Denetiminde 36 eksiklik tespit edilerek tutulmuş olduğu, yoğun emeklerle elde edilen Beyaz Liste başarımıza gölge düşürdüğü ifade edilerek söz konusu tutulma ile 2022 yılında Paris MoU kapsamında tutulan gemi sayımızın 7'ye ulaştığı (4'ü İtalya limanlarında), konuyla ilgili önlem alınması gereğinin hasıl olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla; söz konusu geminin 2008 yapımı olması, inşasından itibaren İdarece yetkilendirilmiş klas kuruluşlarından (YK) birisi altında olması, son yıllarda girmiş olduğu Tokyo MoU kapsamındaki denetimlerdeki başarılı geçmişi nedenleriyle Türk gemi siciline kaydedildiği; ancak geminin special sörvey zamanının yaklaşmış olması ve personelin tamamıyla değişmiş olmasının da etkisiyle Türk Bayrağı altında denetime girmiş olduğu ilk limanda eksiklikleri nedeniyle tutulduğu belirtilerek, yukarıda izah edilen nedenlerle Türk Bayrağına geçecek gemiler ile ilgili olarak:

- Bayrak geçiş sörveylerinin YK tarafından en az ara sörvey (intermediate survey) kapsamında yapılması ve YK tarafından gerek görülmesi durumunda yenileme sörveyi kapsamında yapılması,

- Geminin denetimlere hazır hale getirilebilmesi için Türkiye limanlarına gelişinin sağlanması, bunun mümkün/efektif olmadığı durumlarda ise bayrak geçiş sörveylerinin İdare denetim uzmanları ve YK sörveyörleri ile birlikte yapılması,

- İşletici firma tarafından DPA & Enspektörlerinin gemiye gönderilmesi, gemi ile sefer yapmalarının sağlanarak gemi ile personelinin hazır olmasının sağlanması ve Geminin gerekli bakım tutumunun yapılması,

- Personelin gemiye ve görevlerine aşina olduğundan emin olunduktan sonra Paris MoU kapsamındaki limanlarına sefer yapması hususlarının önem arz ettiği,

bu itibarla, Türk Bayrağına girecek olan gemiler ile ilgili olarak bayrak geçişlerinin iş bu talimatta belirtilen şekilde yapılması, herhangi bir tereddüt halinde İdare ile irtibata geçilmesi ve konunun önemine binaen sektöre duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

792_3384_3384_eimza.pdf