• Anasayfa
  • |
  • TÜRK BOĞAZLARINDA EMNIYETLI GEÇIŞIN SAĞLANMASI HK.

TÜRK BOĞAZLARINDA EMNIYETLI GEÇIŞIN SAĞLANMASI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Türk Boğazlarından geçiş yapacak/limana gelen gemilerin gelişlerinden önce; 1-“Türk Boğazları Deniz Trafik Düzen Tüzüğü”nün (T.B.D.T.D.T) gemide bulundurulması, 2-Özellikle T.B.D.T.D.T Madde 5de yer alan emniyete yönelik teknik şartların sağlanması, 3-(SOLAS) Bölüm 5 kural 23 de yer alan Kılavuz kaptan Çarmıh/Kombine donanım ile ilgili kurallara uyulması, 4-Ayrıca, Tüzüğün diğer kuralları ve tabi oldukları Uluslararası kurallarda yer alan hususlara, azami ölçüde titizlik gösterilerek riayet edilmesi suretiyle Türk Boğazlarında seyir, can, mal çevre emniyetini sağlamaya yönelik gemi kaptanlarının bilgilendirilmeleri, ikaz edilmeleri istenmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - Koster Armatörleri Derneği - GİSBİR Derneği - GESAD - TÜRKLİM - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - ZEYPORT - GEMTAC - Balık Müstahsilleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - RODER - UND -Gemi Sahibi Firmalar -Acentelar