• Anasayfa
  • |
  • TÜRK CEZA KANUNU VE ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR HK

TÜRK CEZA KANUNU VE ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR HK

İlgi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nun “Çevreye Karşı Suçlar” kısmına ait 181 ve 182 nci maddeleri Ek-A’da sunulmuştur. Bu maddelerin, birinci fıkraları olan hükümler ise aynı Kanunun 344 ncü Maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra olan 12.10.2006 tarihinde (bugün) uygulamaya girmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: EK-A: Türk Ceza Kanunu’nun Çevreye Karşı Suçlar İle İlgili Maddeleri (1syf.) DAĞITIM Gereği Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB) - Sn.Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği İMEAK DTO Konsey Başkanı - SS Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - GİSBİR TOBB Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - VDAD - Meclis Başkanı ve Vekilleri - İMEAK DTO Çevre Komisyonu - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - TÜRKLİM - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk - TURYOL - Dentur Avrasya - İMEAK DTO Şubeleri

455_5005_Ek.pdf