• Anasayfa
  • |
  • Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Muğla Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Resmî internet sayfasında (https://mugla.csb.gov.tr/duyurular) 18 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan duyuruda;

Bakanlık Makamı'nın 18.01.2024 tarihli ve 8544464 sayılı Olur'u ile onaylanan, Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göl Mahallesi, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı ve 2. Derece Doğal Sit Alanı sınırları dahilinde kalan, "Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi IV. Etap 1/25000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği" 18.01.2024 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 1 ay süre ile askıya çıkarılmış olduğu belirtilmektedir.

Söz Konusu İlan, Odamız web sayfasında (https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr) Duyurular ve Turizm bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

63_264_t_rkb_k_do_usu_turizm_merkezi_koruma_ama_l_naz_m_imar_plan_de_i_ikli_i_ve_koruma_ama_l_uygulama_imar_plan_de_i_ikli_i.pdf