• Anasayfa
  • |
  • Türkgözü Gümrük Kapısının Geçici Olarak Hizmete Kapatılması Hk.

Türkgözü Gümrük Kapısının Geçici Olarak Hizmete Kapatılması Hk.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazısına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 30.05.2022 tarih ve 5355 sayılı yazıda özetle ;

Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernizasyonuna yönelik inşaat çalışmaları nedeniyle, 25.04.2022- 25.05.2022 tarihleri arasında geçici olarak hizmete kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nın; modernizasyonuna yönelik inşaat çalışmalarının sıhhatli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için geçici olarak hizmete kapatılma süresinin 25.06.2022 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

417_2101_t_rkg_z_g_mr_k_kap_s_n_n_ge_ici_olarak_hizmete_kapat_lmas_hk.pdf