• Anasayfa
  • |
  • Türkiye–Birleşik Krallık (BK) STA Güncelleme Süreci / Vize, Çalışma İzni, Oturma İzni Süreçleri İstişare Toplantısı Hk.

Türkiye–Birleşik Krallık (BK) STA Güncelleme Süreci / Vize, Çalışma İzni, Oturma İzni Süreçleri İstişare Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 26.03.2024 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Türkiye ile Birleşik Krallık (BK) arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması (STA)'nın "dijital ticaret, hizmet ticareti ve yatırım" ile ilgili hususları da kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin müzakerelere başlanması kararının açıklandığı bildirilmektedir.

Yazıda, Haziran ayında başlaması planlanan müzakerelere ilişkin Ticaret Bakanlığınca yürütülen hazırlık çalışmalarının hız kazandığı açıklanmakta olup, konu hakkında yapılan bir anket çalışmasının sonuçları arasında: ülkemiz iş insanlarının BK'de yatırım ve hizmet sunumu açısından vize ve çalışma izni başvuru süreçlerinde yaşanan mevcut sorunlara, katılımcılar tarafından yer verildiğinin tespit edildiği vurgulanmaktadır.

Yazıda devamla, BK ile STA'nın güncellenmesi müzakerelerinde ülkemiz açısından önem arz edecek hususlar arasında "iş insanlarının hareketinin kolaylaştırılması" ve "yatırımların kolaylaştırılması"nın da yer alacağı belirtilmektedir. Ayrıca, BK tarafına konu ile ilgili ülkemiz önerisi olarak sunulacak taslak anlaşma metninin hazırlanması çalışmalarında istifade edilmek üzere bir istişare toplantısı gerçekleştirileceği vurgulanmakta olup, 4 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.30'da yapılacak bahse konu toplantıya ilişkin çevrimiçi bağlantı bilgileri ekte yer almaktadır.

BK'ye yapılan "vize, çalışma izni ve oturma izni gibi giriş ve geçici kalışa ilişkin izin ve süreçlerde" yaşanan sorunlar ve olası iyileştirme taleplerinin oluşturulması amacıyla görüşlerinizin 1 Nisan 2024 Pazartesi gününe kadar Odamız'a (birnur.oflu@denizticaretodasi.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                   

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

236_812_t_rkiye_birle_ik_krall_k_bk_sta_g_ncelleme_s_reci_vize_a.pdf