• Anasayfa
  • |
  • Türkiye-Birleşik Krallık STA Güncellenmesi Müzakereleri - İç İstişare E-Posta Grubu Hk.

Türkiye-Birleşik Krallık STA Güncellenmesi Müzakereleri - İç İstişare E-Posta Grubu Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 29.03.2024 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Türkiye ile Birleşik Krallık (BK) arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) "dijital ticaret, hizmet ticareti ve yatırım" ile ilgili hususları da kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin müzakerelere başlanması kararının alındığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Birleşik Krallık ile belirtilen hususlarda yürütülecek söz konusu müzakere sürecinde özel sektör temsilcilerimiz ile hızlı ve etkin istişare yürütülebilmesi amacıyla bir e-posta grubu kurulmasının düşünüldüğü belirtilmekte olup, söz konusu e-posta grubuna katılım gerçekleştirmek isteyen ve mezkur konu başlıklarında bilgi sahibi olan üyelerimizin taleplerini 2 Nisan 2024 tarihi saat 12:00'a kadar Odamız'a (birnur.oflu@denizticaretodasi.org.tr) iletmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

241_820_t_rkiye_birle_ik_krall_k_sta_g_ncellenmesi_m_zakereleri_i_is.pdf