• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Çevre Ajansı Hakkında Yönetmelik

Türkiye Çevre Ajansı Hakkında Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 15 Nisan 2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin amacı, Türkiye Çevre Ajansı’nın yürüteceği faaliyetlerin zamanında ve gerektiği şekilde yerine getirilmesine, organ ve hizmet birimlerinin görev ve yetki alanlarının belirlenmesine, yönetim ve danışma kurulu üyelerinin atanmasına, personel istihdamına ve teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olup, Türkiye Çevre Ajansı’nın görev ve yetkileri, teşkilat yapısı, istihdam edilecek personelin nitelikleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

414_1217_1217_414.pdf