• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Milletlerarası Anlaşması Arasında Anlaşma Hk.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Milletlerarası Anlaşması Arasında Anlaşma Hk.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Milletlerarası Anlaşması (Karar Sayısı:5596)  24 Mayıs 2022 tarih ve 31845 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Ek'te sunulan söz konusu Milletlerarası Anlaşmada ;

KKTC Sektörel Reform Alanları Politikaları ve Eylem Planı başlığı altında

2.3. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

2.3.1.Amaç : Yatırım ortamına ilişkin bürokratik öngörülebilirliğin güçlendirilerek rekabetçi ortamın geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

2.3.1.1. Politika : KKTC'de doğrudan yatırım ve ortak yatırımların kolaylaştırılması için ihtiyaç duyulan düzenlemeler hayata geçirilecektir.

-2.3.1.2.Politika : Yabancıların KKTC'de yatırım yapması için gerekli olan yerli ortak şartı ve sermaye miktarına yönelik kısıtlar azaltılacaktır.

-.2.3.1.3. Politika : Mülkiyet edinilmesindeki kısıtlamaların azaltılması sağlanacaktır.

2.10. Ulaştırma

2.10.1. Amaç : Türkiye ile KKTC arasında bağlantısallığın artırılması ve bunun devamının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.

2.10.1.1. Politika : Liman altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlanacaktır.

başlıkları yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

403_2073_tc_k_br_s_m_lletleraras_anla_ma_compressed.pdf