• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5325)19 Mart 2022 tarih ve 31783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu kararda;

Akit tarafların, tarım ile ilgili kurum ve kuruluşlarının arasında tarım ve tarım teknolojisi alanındaki işbirliğinin, ülkelerinde geçerli yasal çerçeveye uygun olarak geliştirmeye çalışmaları amaçlanmakta olup, ayrıca, tarımsal işbirliği kapsamında su ürünleri konularında da teknik işbirliği yapılacağı belirtilmektedir.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5325)" Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

240_1563_t_rkiye_cumhuriyeti_h_k_meti_ve_maldivler_cumhuriyeti_h_k_meti_aras_nda_tar_m_alan_nda_i_birli_i.pdf