• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5326)" 19 Mart 2022 tarih ve 31783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu kararda;

İki ülke arasındaki mevcut dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve tarım alanında işbirliğini geliştirmesi çerçevesinde tarım, ormancılık ve sürdürülebilir kırsal kalkınma konularında karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişi dikkate alınarak, her iki ülkenin kendi kanun ve hukuksal düzenlemelerine uygun olarak, akit tarafların, kendi alanlarına giren uygulamadaki yasal çerçeve uyarınca, tarım ve tarımsal ticaret alanında karşılıklı işbirliğinin yapılmasının amaçlandığı belirtilmektedir.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5326)" Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

239_1564_t_rkiye_cumhuriyeti_h_k_meti_ve_nikaragua_cumhuriyeti_h_k_meti_aras_nda_tar_m_alan_nda_i_birli_i.pdf