• Anasayfa
  • |
  • Türkiye ile Moritanya Arasında Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Alanında İşbirliği Anlaşması

Türkiye ile Moritanya Arasında Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Alanında İşbirliği Anlaşması

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4754))", 5 Kasım 2021 tarih ve 31650 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanmış olup, Ek' te sunulmaktadır.

Bahse konu Anlaşma'nın amacı, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin genel olarak gelişimine katkı sağlamak amacıyla, balıkçılık, imalat sanayi, balıkçılık ürünlerinin değerlendirilmesi, balık yetiştiriciliği, eğitim ve bilimsel araştırmalar alanlarında Akit taraflar arasındaki iş birliği alanlarını tanımlanması olup, söz konusu akit tarafların işbirliği alanlarına ilişkin olarak;

-Balıkçılık ve balık yetiştiriciliği alanlarında tarafların ilgili bilimsel kuruluşları ve kamu kurumları arasında uzman değişimi dahil, bilimsel ve teknik işbirliği,

-Moritanya balıkçılık ürünlerinin Türk pazarına girmesi ile iki ülkenin akreditasyon ve denetim sistemlerinin onaylanmasına yönelik işbirliği ile Moritanya balıkçılık ürünlerinin Türk pazarına girişinde tercih sebebi rejiminden yararlandırılması hususunda işbirliği,

-Balıkçılık, balık yetiştiriciliği ve balıkçılık endüstrisi ile deniz kaynaklarının verimli kullanımı ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında ortak projelerin uygulanması,

-Balıkçılık ve balık yetiştiriciliği alanlarında özel kurumların ortak faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinin ve geliştirilmesinin, özellikle balıkçılık, balık yetiştiriciliği ve bunlara bağlı alt faaliyetler konularında faaliyet gösteren karma kurumların teşvik edilmesi,

-Sürdürülebilir yönetim ilkeleri temelinde Moritanya balıkçılık bölgelerinde sorumlu balıkçılığın teşvik edilmesi,

-Balıkçılık denetimi alanında işbirliği,

-Balıkçılık ve balık yetiştiriciliği alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı ile bu alanlarda eğitimlerin düzenlenmesi,

-Moritanya İslam Cumhuriyeti balıkçılık bölgelerinde Türk gemilerinin balıkçılık faaliyetlerini, başta balıkçılıkla ilgili yasalar olmak üzere, Moritanya yasaları uyarınca yürütülmesi, hususlarını kapsamaktadır.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4754))" Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim

 

1162_3003_t_rkiye_ile_moritanya_aras_nda_bal_k_l_k_ve_deniz_ekonomisi_alan_nda_i_birli_i_anla_mas_.pdf