• Anasayfa
  • |
  • Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Sayın Üyemiz,

"Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından 06.04.2022 tarih ve 31801 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelik değişikliğinde özetle;

Söz konusu Yönetmeliğin 6. Maddesi kapsamında gelir desteği ödemesi ücretleri yeniden düzenlenmiş olup, söz konusu Yönetmeliğin yayımı itibari ile yararlanacak olan işletmecilere;

a) Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 1500 TL,

b) Diğer ulaşım araçlarından;

1) Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 1995 TL,

2) Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 1500 TL,

3) Büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için ise aylık 1200 TL,

4736 sayılı Kanun kapsamında sayılan kişileri ücretsiz yararlandırmaları kaydıyla gelir desteği ödemesi yapılacağı belirtilmektedir.

"Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat ve Turizm Bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

276_1659__cretsiz_seyahat_kapsam_nda_yap_lacak_gelir_deste_i_demesine_ili_kin_y_netmelikte_de_i_iklik.pdf