• Anasayfa
  • |
  • Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping - ICS)’nın 04.07.2019 tarihli ve PRESS(19)22 sayılı yazısı ve Eki.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping - ICS)’nın 04.07.2019 tarihli ve PRESS(19)22 sayılı yazısı ve Eki.

Sayın Üyemiz,

 Londra Uluslararası Denizcilik Haftası (London International Shipping Week-LISW)19’da Majör Konferansının Konuşmacıları hakkında ICS tarafından hazırlanan basın bildirisi, ulusal basın kuruluşlarına, denizcilik idarelerine ve üye şirketlere gönderilmek üzere ilgi yazı ile odamıza iletilmiştir.

ICS Basın Bildirisi’yle, Eylül ayında düzenlenecek yıllık konferansa katılımın teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Sektörün önde gelenlerini bir araya getirecek konferansta, yeni teknolojileri ve iklim değişikliğini göz önünde bulundurmanın işletme modellerini nasıl etkileyeceği ve gemi sahiplerinin sıfır CO2 emisyonlu yakıtlara geçiş için nasıl hazırlanmaları gerektiği hususları görüşülecektir. Oturumların içeriğinin; İklim Değişikliği ve Denizcilik Sektörü, Değişim Ekonomisi, Dönüşüm Sürecinde Yakıt, Gemi İnşa Kapasitesi ve Esnekliği konuları olacağı belirtilmiştir.

İlgi yazı Eki basın bildirisinin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi Ek-1’de, ilgi yazı ICS’nin basın bildirisi Ek-2’de sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz/rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

 

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı Türkçe Çevirisi (2 syf.)

Ek-2: İlgi yazı ve Eki  (3 syf.)

473_2636_4861_001.pdf