• Anasayfa
  • |
  • Uluslararası Denizcilik Araştırma Fonu (IMRF) Önerisi Hakkında Ortak Basın Bülteni

Uluslararası Denizcilik Araştırma Fonu (IMRF) Önerisi Hakkında Ortak Basın Bülteni

Sayın Üyemiz,          

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen ve Ek’te sunulan 18 Haziran 2021 tarihli yazıda,

Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin (Marine Environment Protection Committee-MEPC) 76. Oturumu’nda görüşülen hususlardan Uluslararası Denizcilik Araştırma Kurulu (International Maritime Research Board-IMRB) ve Uluslararası Denizcilik Araştırma Fonu (International Maritime Research Fund-IMRF) önerisi ile ilgili deniz ticaretinin çoğunluğunu temsil eden denizcilik sektörü kuruluşları tarafından basın açıklaması yapıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, IMRB-IMRF önerisi ile ilgili gelişmeler hakkında yayımlanan Basın Bülteni ve Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

693_1845_1845_693.pdf