• Anasayfa
  • |
  • Uluslararası Sefer Yapan Türk Bayraklı Gemiler Hk

Uluslararası Sefer Yapan Türk Bayraklı Gemiler Hk

 

ÇOK İVEDİ

                                                          

                                                                  Sirküler No.   733      /2016

 

Sayın Üyemiz,

 

            İlgi : UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 08.11.2016 tarih ve   83495 sayılı yazısı.

 

            İlgi yazı ile;

-Bakanlıklarınca, Türk Bayraklı gemilerin Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris MoU) Beyaz Listesindeki konumunun sürdürülmesi öncelikli hedef olarak belirlendiği, alınan tüm tedbirlere rağmen, Paris MoU kapsamında 2016 yılında meydana gelen tutulmalar sonucunda, Beyaz Listede olan Türk Bayrağının Gri Listeye düşme sınırına geldiği,

- Ayrıca, 2016 yılında tutulan 24 gemiden 11 tanesinin Bakanlıklarınca yetkilendirilen klas kuruluşları kayıtlarında olmamasının, vuku bulan tutulmalarda ana faktör olarak öne çıktığı, alınan sıkı tedbirler kapsamında, Bakanlıklarınca yetkilendirilmiş klas kuruluşları kayıtlarında olmayan Türk Bayraklı yük ve romörkör cinsi gemilere uygulanacak genişletilmiş ön sörveylerde, gemide tutulmaya neden olabilecek herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde, geminin yurt dışında alıkonulmasının önüne geçilebilmesini teminen, geminin uluslararası sertifikalarının iptal edilmesi hususunda karar verildiği,

-BV Klaslı gemilerin uluslararası seferine izin verilebilmesi için geminin teçhizatının ve dokümantasyonunun İdareleri adına düzenlenen belgelere esas kurallara uygunluğuna dair, BV klasından ayrıca uygunluk mektubu isteneceği,

-Klassız gemilerden geri alınan uluslararası belgelerin iptaline yönelik olarak, ilgili belgeler ile denetim raporlarının ivedilikle İstanbul Liman Başkanlığı / Gemi Sörvey Kurulu Başkanlığına gönderilmesi ve Genel Müdürlüklerine de bilgi verilmesini gerektiği,

-Bakanlıklarınca yetkilendirilmiş klas kuruluşları kayıtlarında bulunan Türk Bayraklı gemilere uygulanan genişletilmiş ön sörvey denetimlerinde büyük uygunsuzluk bulunması durumunda, denetim raporunun Genel Müdürlüklerine iletileceği ve geminin zorunlu sertifikalarının geçerli olup olmayacağına taraflarınca karar verileceği,

-Diğer taraftan, deniz ticaretinde gemi işleticilerinin zor durumda kalmaması için, genişletilmiş ön sörvey denetiminden önce İdarelerince yetkilendirilmiş klas kuruluşlarından belge almayan yük gemilerinin, yurt dışı sefer yapmalarına yönelik yük almalarına ve transit yakıt alım işlemlerine izin verilmeyeceği,

 belirtilerek, Odamızca konunun önemine binaen sektöre ivedilikle duyurulması istenmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

.

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

DAĞITIM

GEREĞİ                                                           BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                    - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                                          

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                            

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                         

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                            

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                                                                                             

- GİSBİR                                                                

- GESAD                                                                  

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği                                                   

- KOSTBİR                                                              

- UND

- TÜRKLİM

- TAİS

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Brokerleri Derneği

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- KOSDER

- ROFED

- Gemi Sahipleri

- Acenteler

           

733_4203_EK.pdf