• Anasayfa
  • |
  • Uluslararası Sularda Avcılık

Uluslararası Sularda Avcılık

Sayın Üyemiz;

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen 13.07.2023 tarih ve 10508513 sayılı yazıda,

2023 yılında Münhasır Ekonomik Bölgede ve Uluslararası Sularda Yapılacak Avcılığa İlişkin Esasların 13’üncü maddesinde, izin alan balıkçı gemileri için avlanan ürünlerin karaya çıkış noktalarından “Yalıkavak Balıkçı Barınağı”nın Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün talebine istinaden listeden çıkartılıp yerine “Gündoğan Balıkçı Barınağı”nın eklendiği bildirilmektedir.

Söz konusu Yazı’ya Odamızın web sayfasından www.denizticaretodasi.org.tr  "Genel/Teknik ve Mevzuat" duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

502_1793_uluslararas_sularda_avc_l_k_hk_1_.pdf