• Anasayfa
  • |
  • Umurbey Vatandaş Portalı Hk.

Umurbey Vatandaş Portalı Hk.

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 25.05.2022 tarih ve E-80368960-125.01.01-374962 sayılı yazısında; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesi (d) bendi "Her cins gemi, deniz ve içsu aracının; sicilinin ve/veya kaydının tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunların tescilini ve/veya kaydını yapmak; alımı, satımı ve kiralanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek" hükmü uyarınca tüm gemi, deniz ve içsu araçlarının sicillerinin Bakanlıkları tarafından tutulduğu,

Ülkemizde yoğun pandemi riski nedeniyle tüm işlemlerin en az temasla yapılması gerekliliği ve vatandaşların ilgili kamu kurumuna gitmeden işlemlerini en kolay yoldan yapabilmesi stratejisine istinaden, Liman Başkanlıklarında tüm sicil ve bağlama kütüğü işlemlerinin 15.01.2021 tarihinden itibaren portal üzerinden gerçekleştirildiği,

Umurbey Vatandaş Portalının vatandaşlar tarafından kullanımını sadeleştirmek ve yapılan işlemleri birleştirmek amaçlı yapılan çalışmalarda sona gelindiği, evrak ve başvuru akış sistemi güncellemelerinin tamamlandığı ve İdarelerince oluşturulan sistemin kullanımına 01.06.2022 tarihi itibari ile tüm Bölge Liman Başkanlıkları ve Liman Başkanlıklarında başlanacağı,

hususları belirtilmektedir.

Konu yazı ekte yer almakta olup, Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel" ve "Teknik" bölümlerinde yayımlanmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

408_2081_umurbey_vatanta_portal_hk_2081_408.pdf