• Anasayfa
  • |
  • Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrı Duyurusu

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrı Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Odamıza gönderilen 05.07.2021 tarih ve 2810 sayılı Ek'te sunulan yazıda; Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, 1 Ağustos 2021 tarihinde ön başvurusu sonlanacak olan Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı'nın açıldığı bildirilmekte olup, konuya ilişkin Çağrı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları'nın çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim. 

728_1991_sanayi_ve_teknoloji_bakanl_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_05072021_tarihli_yaz_ve_eki.pdf