• Anasayfa
  • |
  • Ürün Denetimi ve Güvenliği Tebliğleri Hk.

Ürün Denetimi ve Güvenliği Tebliğleri Hk.

Sayın Üyemiz,         

Ticaret Bakanlığı'nın aşağıda yer alan 2020/3, 2020/6, 2020/7, 2020/23 Tebliğleri 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğlerin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek, Ek'lerindeki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olup, Tebliğlerin Ek'lerindeki listelerde yer alan atıkların denetim ve katı yakıtların ithalat işlemlerini kapsamaktadır.

1- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2020/3)

2- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2020/6)

3- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2020/7)

4- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2020/23)

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                           

İsmet SALİHOĞLU                      

Genel Sekreter                         

18_31_31_18.pdf