UYGUNLUK ONAYI HK.

Sayın Üyelerimiz; İlgi: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 08.08.2002 tarih ve 05142 No.lu yazısı   İlgi yazı ile;   İdarenin, 138/2002 No.lu sirkülerimizde de belirttiğimiz gibi yeterlik sertifikalarının tanınması yönünde STCW Konvansiyonunun I/10 kuralına göre protokol imzaladığı ve imzalama çalışmalarının devam ettiği ülkelerin listesi gönderilerek, listede yer alan ülkelere ait gemiadamları yeterlik belgelerinin uygunluk onaylarının Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünce hazırlanmasını teminen uygulamaya ilişkin bilgi verildiği,   Bu kapsamda, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan ile de protokol çalışmalarının başlamış olduğu ve “protokol imzalanan ya da imzalama çalışmaları devam eden ülkeler” listesine bu ülkelerinde dahil edildiği bildirilmekte olup, Türk Bayraklı gemilerde çalışan, anılan ülkeler idarelerince verilmiş gemiadamları sertifikaları için de uygunluk onayı başvurularına ilişkin işlemlerin ilgili sirkülerimizde belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi hususunda Bölge Müdürlükleri talimatlandırılmaktadır.   Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.   Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter