• Anasayfa
  • |
  • Uzak Pazarlara Yönelik Hizmet İhracatımızın Artırılması Hk.

Uzak Pazarlara Yönelik Hizmet İhracatımızın Artırılması Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 20.08.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Dış ticaret açığımızın fazla olduğu, geleneksel pazarlarımızın dışında kalan uzak ülkelerle bilişim, yazılım ve iletişim hizmetleri ihracatımızın artırılması amacıyla bir strateji belgesi oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlandığı bildirilmektedir.

Yazıda, strateji belgesinin oluşturulması aşamasında faydalanılmak üzere, sektör paydaşlarının görüşüne ihtiyaç olduğu ifade edilmekte olup, söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren Üyelerimizin, Ek'te sunulan Uzak Ülkeler Bilgi Talep Formu'nu her bir ülke için ayrı ayrı doldurarak Odamıza (emre.erdogan@denizticaretodasi.org.tr) 23 Ağustos 2021 tarihine kadar göndermeleri hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

887_2358_uzak_pazarlara_y_nelik_hizmet_ihracat_m_z_n_art_r_lmas_hk.pdf