• Anasayfa
  • |
  • Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

Sayın Üyemiz,

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)” 15 Nisan 2023 tarihli ve 32164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek verginin konusu; “MADDE 5- (1) 5520 sayılı Kanun ile diğer Kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancının tespitinde dikkate alınan istisna ve indirim tutarları ile 5520 sayılı Kanun’un 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahlar ek verginin konusunu oluşturmaktadır.” şeklinde olup, ek vergi konusunda “(3) j) Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden Sağlanan Kazanç İstisnası (4490 sayılı Kanun).” yer almaktadır.

Konu Tebliğ’e Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel/Teknik/Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

312_1176_1176_312_vergi_ve_di_er_baz_alacaklar_n_yeniden_yap_land_r_lmas_na_ili_kin_7440_say_l_kanun_genel_tebli_i_seri_no_3_.pdf