• Anasayfa
  • |
  • Veri Giriş Sorumluları Hk.

Veri Giriş Sorumluları Hk.

Sayın Üyemiz,
            İLGİ: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün
                      31.05.2013 tarih ve 972 sayılı yazısı.
            İlgi yazı ile;
            01.03.2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Deniz Ticareti İstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliği” nin Geçici Hükümleri Madde 1’de “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kabotaj hattında taşımacılık yapan işletmeler ile liman işleticileri, verilerini anlık olarak kaydedebilecekleri elektronik veri toplama bilgi sistemlerini ve bu sistemlerle bağlantılı elektronik altyapı sistemlerini 6 ay içerisinde kurmak zorundadır” hükmü gereğince liman işleticilerine veri girişleri için program yapma zorunluluğu ve yükümlülüğünün getirildiği, ancak her işletmenin ayrı birer elektronik sistem kurması, verilerin değerlendirilmesinde ve istatistiklerin sağlıklı alınmasında karışıklığa yol açabileceği değerlendirildiğinden tüm liman işleticilerinin kullanabileceği ve liman işletmecilerine maddi külfet getirmeyecek bir programın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca yapılmasının daha uygun olacağının kararlaştırıldığı,
            Bu kapsamda, halen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Liman Başkanlıklarının ve gemi acentelerinin kullanmakta olduğu Liman Yönetimi Bilgi Sistemi’ne (LYBS) “Liman İşleticileri” ara yüzü eklenerek, Yönetmelik gereği liman işleticilerinin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na vermekle yükümlü oldukları veri girişlerinin yapılmasının sağlanacağı, söz konusu veri girişi ara yüzünün yapım aşamasında olduğu ve yakın zamanda devreye alınacağı,
            Yönetmeliğin 7. Maddesi gereği işletmelere kurumsal şifre verileceğinden; istatistiki verilerin derlenmesi, elektronik programların kontrolü ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü istatistik sorumlularıyla koordinasyonu sağlayacak veri giriş sorumlusu personeline ait bilgilerin Ek’te bir örneği olan iletişim bilgileri formuna uygun şekilde doldurularak Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne yazılı ve aybike.dogan@udhb.gov.tr adresine bildirilmesi, ayrıca yılda bir defaya mahsus olmak üzere liman ücret tarife listesinin elektronik ortamda gönderilmesinin gerektiği, 
bildirilmektedir.
            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                    Saygılarımızla                                                                                                                                                 
                                                          
                                                                                                                      Murat TUNCER
                                                                                                                      Genel Sekreter       
EK:  İlgi Yazı Örneği (2 Sayfa)
       (Odamız Web Sayfasında)
 
DAĞITIM

GEREĞİ                                                                   BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                        - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                    
- TÜRKLİM                                                             - 33 No’lu MK Başkan ve Üyeleri
- GESAD
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
- ZEYPORT

- Liman İşletici Kuruluşlar