VIZE HK.

Sayın Üyemiz, İlgide kayıtlı yazıda, Almanya Federal Cumhuriyeti ile Haziran ayı içerisinde yapılacak resmi temaslarda gündeme getirilmek üzere, söz konusu ülkeye vize almakta yaşanan sorunların, isim, tarih, olay yeri vb. bilgiler ile somutlaştırılmış bir şekilde Dışişleri Bakanlığına iletilmesinin talep edildiği; bu bağlamda Almanya Federal Cumhuriyeti’ne vize almakta yaşanan sorunların, Dışişleri Bakanlığına iletilmek üzere talep edilen somut bilgilerle birlikte 30 Nisan 2009 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmesi (Faks: 0312 417 9711) istenmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla; Murat TUNCER Genel Sekreter GEREĞİ: BİLGİ: - Tüm Üyeler (WEB) - YK.Başkan ve Üyeleri