• Anasayfa
  • |
  • Yabancı Bayraklı Yatlar Uygulanacak Sosyal Teknik Altyapı Katkı Payları

Yabancı Bayraklı Yatlar Uygulanacak Sosyal Teknik Altyapı Katkı Payları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 18.01.2024  tarih ve 4668450 sayılı ekli yazıda özetle;

1-2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 29'uncu maddesine eklenen üçüncü fıkra kapsamında, 16.01.2024 tarih  ve 4616229 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlık Makamı Oluru  ile;  Türk Karasularında turizm amaçlı faaliyet göstermek için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin talep eden otuz dokuz metre üzeri yabancı bayraklı ticari yat işletmelerinden;

- 2024 yılı için tahsil edilecek sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine paylarının ;

Her 30 gün için;

Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan 1.250.000. -TL

Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan 1.800.000. -TL

Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan 3.600.000. -TL

Her 10 gün için;

Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan 625.000. -TL

Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan 900.000. -TL

Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan 1.800.000. -TL

olarak tahsil edilmesi,

-Kısa süreli izin taleplerinde, talep edilen sürenin 10 günü geçmesi halinde 30 gün için belirlenen miktarların tamamının tahsil edilerek faaliyet izni verilmesi,

2-Kültür ve Turizm Bakanlık Makamının 04.01.2024 tarih ve 4611952 sayılı Oluru ile de Seyir İzin Belgesi işlemlerinde;

-Seyir izin belgesi talep eden ve dört sahipten fazla kullanılan çok sahipli yatlar ile kulüp, dernek ve birliklere ait yabancı bayraklı yatlardan Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği seyir izin belgesi  ücretine ilave olarak metre boyuna göre 72 Euro,

-Yurt dışından yolcusu ile gelen yabancı bayraklı ticari yatlardan ise Yönetmeliğin 47 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği seyir izin belgesi ücretine ilave olarak metre boyuna göre 36 Euro karşılığı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca uygulanan günlük efektif döviz kuru üzerinden Türk Lirası olarak uygulanmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki bahse konu ekli yazıya ilaveten üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla;

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 29'uncu maddesine eklenen üçüncü fıkra kapsamında yukarıda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirtilen sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine ilişkin alınacak katkı payına ilaveten, Odamızın 02.01.2024 tarih ve 10/7 Sayılı Sirküleri ile de duyurusu yapılan 30.12.2023 tarih ve 32415 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğin (7) sayılı tarifesinin "II-Liman işlemleri:" başlıklı bölümünün (9) numaralı fıkrasına göre otuz dokuz metre üzeri yabancı bayraklı ticari yatlardan alınacak 2024 Yılı Harçları;

- Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan 1.443.399,30. -TL

- Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan 2.165.098,90 -TL

- Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan 2.886.798,70 -TL,

şeklinde belirlenmiş olup, Belgenin yenilenmesi süresinin uzatılması halinde aynı miktarlarda harç alınacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

53_166_yabanc_bayrakl_yatlara_uygulanacak_sosyal_teknik_altyap_katk_paylar_.pdf