• Anasayfa
  • |
  • Yaklaşık Maliyet Hesabı (21-G82-00)

Yaklaşık Maliyet Hesabı (21-G82-00)

Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün 13.07.2021 tarih ve E. 4497535 sayılı Ek'te sunulan yazısında;

"Yurt Dışı Temsilcilikler Kanalıyla Yapılacak Mal Alımlarına İlişkin 2021 Yılı İdari Şartnamesi Ek-1'de sunulmakta olup, şartname esasları dahilinde, Ek-2'de verilen listede sunulan malzemeyi 17.07.2017 tarih ve 2017/10605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 16/b maddesi kapsamında doğrudan temin usulü ile tedarik etmeyi planladıkları belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu listede yer alan 1 (bir) kalem malzemeye ilişkin birim fiyatların (KDV hariç) yaklaşık maliyet tespitinde kullanılmak üzere, yazılarında "Fiyat Teklifi Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar" başlığı altında yer verilen esaslar dâhilinde 30 Temmuz 2021 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine iletilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

767_2065_yakla_k_maliyet_hesab_21_g82_00_.pdf