• Anasayfa
  • |
  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Hk.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Hk.

Sayın Üyemiz,

 

7108 Sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” 20.04.2023 tarih ve 32169 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

15.6.2012 tarihli ve 3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar üzerinde yapılan değişikliklerin ana konusunu “Dijital Dönüşüm Destek Programı ve Yeşil Dönüşüm Destek Programı” yatırımlarına sağlanan destekler oluşturmaktadır.

Kararda yapılan değişiklikler kapsamında özetle;

- 2’inci Maddede yapılan değişiklikle, Dijital Dönüşüm Destek Programı ve Yeşil Dönüşüm Destek Programı tanımları ilave edilmiştir.

- 5’inci Maddede yapılan değişiklikle, sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite konuları Dijital Dönüşüm Destek Programı ile Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar, yatırım tutarının oranına ilişkin sınırlandırmaya tabi olmayacaktır.

- 11’inci Maddede yapılan değişiklikle, Yeşil ve Dijital Dönüşüm yatırım harcamaları 5'inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir. Aynı madde üzerinde yapılan değişiklikle bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak TL cinsi krediler için faiz veya kar desteği kaldırılmıştır.

Bahse konu Karar Odamız (www.denizticaretodasi.org.tr) internet adresinde, Duyurular/Mevzuat bölümünde ve e-posta ekinde sunulmaktadır.

 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

328_1199_yat_r_mlarda_devlet_yard_mlar_hakk_nda_kararda_de_i_iklik_hk.pdf