• Anasayfa
  • |
  • YENI DAMGA VERGISI VE HARÇLAR

YENI DAMGA VERGISI VE HARÇLAR

İLGİ: Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin 30.12.2002 tarih ve 343/154                      sirküler sayılı yazısı           Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile Maliye Bakanlığınca tespit edilen ve 01.01.2003 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni vergi, harç ve değerli kağıtlara ait 28.12.2002 tarih ve 24977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan ücretlerden üyelerimizi ilgilendiren maddeler ekte bilgilerinize sunulmaktadır.         Saygılarımızla    Deniz İPEK Genel Sekreter EK: 1 yazı (1 sayfa) A – DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 40 III. Ticari İşlemlerde kullanılan kağıtlar: 1 – c) Konşimentolar (2.670.000 TL.) 2 – f) Tasdikli manifesto nüshaları (2.250.000 TL.) 3 – g) Ordinolar (330.000 TL.) B – HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 40 (5) SAYILI TARİFE KONSOLOSLUK HARÇLARI II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar: 2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan (137.120 TL.) (7) SAYILI TARİFE II. Liman İşlemleri: 1. Denize elverişlilik belgesi: En az 16.090.000 lira maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır: İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (185.686 TL.) Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (105.024 TL.) 500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan (Harç tutarı 487.820.000 liradan çok olamaz) (38.939 TL.) 2. Yola elverişlilik belgesi: Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır: 11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden (9.630.000 TL.) 151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden (16.090.000 TL.) 501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden (32.380.000 TL.) 3000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden (40.400.000 TL.) 10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.