• Anasayfa
  • |
  • Yeni Düzenlenen Yüksek Riskli Bölge Sınırları

Yeni Düzenlenen Yüksek Riskli Bölge Sınırları

Uluslararası Deniz Ticaret Odasından (International Chamber of Shipping – ICS ) alınan 17/08/2021 tarih ve MC(21)71 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Kızıldeniz, Aden Körfezi, Hint Okyanusu ve Umman Denizinde Deniz Haydutluğundan Sakınma ve Deniz Güvenliğinin Artırılması için En İyi Yönetim Uygulamaları Rehberi (Best Management Practices-BMP5) ile Hint Okyanusundaki mevcut Yüksek Riskli Bölge (HRA) sınırlarının Ek'te sunulan koordinatları kapsayacak şekilde revizyonunun kabul edildiği bildirilmekte olup, yeni HRA sınırlarının 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, HRA sınırlarında yapılan düzenlemenin geçici olduğu, bölgedeki tehdit değerlendirmelerine göre koordinatların tekrar düzenleneceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

883_2359_yeni_d_zenlenen_y_ksek_riskli_b_lge_s_n_rlar_.pdf