• Anasayfa
  • |
  • Yeniden Kullanılabilir Ambalajların Depozito Uygulamaları Faaliyet Raporu Hk.

Yeniden Kullanılabilir Ambalajların Depozito Uygulamaları Faaliyet Raporu Hk.

Sayın Üyemiz,       

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 28.06.2021 tarihli, Ek’te sunulan yazıda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında; depozito uygulayarak piyasaya süren işletmelerin bildirimlerinin http://ambalajdepozito.csb.gov.tr web adresinde yer alan “Ambalaj Depozito Uygulamaları Yönetim Sistemi” üzerinden alındığı,

 Bahse konu usul ve esasların 8. Maddesi uyarınca piyasaya sürenlerin faaliyet raporlarını elektronik ortamda sunmalarını sağlamak üzere, “Ambalaj Depozito Uygulamaları Yönetim Sistemi”nde “Faaliyet Raporları” sekmesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aktif hale getirildiği, sürece ilişkin duyuru ve bilgilendirmelerin de aynı sistem üzerinde ayrıca paylaşıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

712_1880_1880_712.pdf