• Anasayfa
  • |
  • Yenilenebilir Enerji Hakkında ICS Basın Bülteni

Yenilenebilir Enerji Hakkında ICS Basın Bülteni

Sayın Üyemiz,           

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen, 16.05.2022 tarihli Ek’te sunulan yazıda; 17.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen Dünya Limanlar Konferansı’nda yayımlanan “Dördüncü Sevk Sistemi Devrimine Yakıt Sağlamak” Özet Raporu ve rapora ait bilgiler içeren basın bülteni yer almaktadır.

Denizcilik sektörünün dekarbonizasyonu, net sıfır karbonlu yakıtların üretilmesi, yaygınlaştırılması, sektör paydaşları açısından oluşacak fırsatlar hakkında bilgiler ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın (International Energy Agency-IEA) konuya yönelik çalışmalarını içeren Özet Rapor kapsamında ICS tarafından hazırlanan basın bülteni ve Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

420_2108_2108_420.pdf