• Anasayfa
  • |
  • Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasina Dair Yönetmelik Taslağı

Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasina Dair Yönetmelik Taslağı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 05.05.2023 tarih ve 5077 sayılı ekli yazısında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan kendilerine gönderilen yazıda, Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'nın görüşe açıldığının bildirildiği ifade edilerek, Taslak hakkındaki görüş ve önerilerimizin iletilmesi istenmektedir.

28.05.2021 tarih ve 31494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yerli Aksam Yönetmeliği'nde yapılmak istenen değişikliklerle, diğer hususların yanı sıra, "Dalga veya akıntı enerjisi: dalgada veya akıntıda bulunan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistem" ve "Yüzer GES: Su yüzeylerine kurulan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim üniteleri/tesisi" ile "Eksper: Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odası, esnaf ve sanatkârlar odası/Ticaret borsaları tarafından belirlenen, konusunda uzman kişi veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden konularında uzman kişi" tanımlarının mevcut Yönetmeliğe eklenmesi düşünülmektedir.

Sözkonusu taslak hakkında varsa görüş ve önerilerinizin en geç 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ekte mevcut olan Görüş Formu kullanılmak suretiyle (giti@denizticaretodasi.org.tr)  gönderilmesi hususunda bilgilerinizi arz/rica ederim.

358_1276_yerli_aksam_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmasina_dair_y_netmelik_tasla_.pdf