• Anasayfa
  • |
  • Yeşil Mutabakat Eylem Planı

Yeşil Mutabakat Eylem Planı

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na ilişkin 2021/15 sayılı Genelge Resmi Gazete'de yayınlanmış olup Odamızın 16.07.2021 tarihli ve 2068 sayılı sirküleri ile duyurulmuştur.

Ülkemizin uluslararası ticaret düzeninde son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliği ile mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliğimizi güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanmış olup Ek'te sunulmuştur.

Son yıllarda dünyada hız kazanan yeşil dönüşüm politikaları, iklim değişikliğiyle bağlantılı politikaları uluslararası ekonomi ve ticaret gündeminin merkezine yerleştirmiştir. Avrupa Birliği'nin 11 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2050 yılında karbon-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koyması da bu politikalara ivme kazandırmıştır.

Bu kapsamda Yeşil Mutabakat Eylem Planı, uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen bu değişim ve dönüşüm karşısında ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve kaynak-etkin bir ekonomiye geçişini desteklemeyi amaçlamaktadır. Ülke ekonomimizin en önemli unsurlarından biri olan ihracatımızda rekabetçiliğimizin korunması ve geliştirilmesi, ülkemizin Gümrük Birliği sayesinde Avrupa Birliği ile sağlamış olduğu bütünleşmenin derinleştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişiklikler başta olmak üzere bu alandaki dönüşüme zamanlıca uyum sağlanması ve karşı karşıya kalacağımız risklerin fırsata çevrilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı liderliğinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği içerisinde hazırlanan Eylem Planı 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içermektedir.

Bahse konu Eylem Planı, ülkemizin küresel tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi ve yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi bakımından da büyük önem arz etmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

770_2069_2069_770.pdf