• Anasayfa
  • |
  • Yeşil Mutabakat Eylem Planı Genelgesi Hk.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı Genelgesi Hk.

Sayın Üyemiz,             

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”na ilişkin 16.07.2021 tarihli ve 2021/15 sayılı Genelge Resmi Gazete’de yayınlanmış olup Ek’te sunulmaktadır.

Bahse konu Genelgede;

Avrupa Birliği (AB) tarafından yeni bir büyüme stratejisi olarak 11 Aralık 2019 tarihinde açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) kapsamında ekonomilerinde yeşil dönüşüme yönelik hedefler belirlendiği,

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında öngörülen değişiklerin, uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen dönüşüm ile 2023 ve ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda ihracatımızda rekabetçiliğin korunması ve geliştirilmesinin, AB ile Gümrük Birliği kapsamında tesis edilen ileri ekonomik bütünleşme ile ülkemizin küresel ekonomiye ve tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi bakımından önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ülkemizin hem sürdürülebilir, kaynak etkin ve yeşil ekonomiye geçişine katkı, hem de AYM ile öngörülen değişikliklere Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında sağlanan bütünleşmeyi koruyacak ve daha da ileriye taşıyacak şekilde uyum sağlamasını teminen Ticaret Bakanlığı tarafından kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları ile işbirliği içerisinde “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nın hazırlandığı ve Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet adresinde yayımlanacağı,

Eylem Planının uygulanmasını takip etmek, küresel politika gelişmeleri doğrultusunda çalışmaları yönlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Ticaret Bakanlığı’nın ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının Bakan Yardımcıları katılımlarıyla “Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu”nun oluşturulduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

766_2068_2068_766.pdf