YILBAŞI ÇALIŞMASI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Yılbaşı tatili nedeniyle TCDD Haydarpaşa Limanında 31.12.2010 günü saat 00:00’dan, 01.01.2011 tarihi 16:30/24:00 saatleri arası çalışma yapılmayacağı, 01.01.2011 tarihi saat 16:30’dan saat 24:00’a kadar mesaili çalışma yapılacağı, Mesaili olarak çalışma yapmak isteyen acente ve firmaların 31.12.2010 tarihi saat 13:00’a kadar Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’ne müracaat etmelerinin gerektiği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - RODER - UND - Koster Armatörleri Derneği