YILBAŞI TATILI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Yılbaşı tatili dolayısıyla TCDD Limanlarında 31.12.2008 günü saat 00:00’dan 01.01.2009 tarihi 16:30/24:00 saatleri arası çalışma yapılmayacağı, 01.01.2009 tarihi saat 16:30’dan saat 24:00’e kadar mesaili çalışma yapılacağı, Mesaili olarak çalışma yapmak isteyen acente ve firmaların, 31.12.2008 tarihi saat 13:00’e kadar Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerektiği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - RODER - UND - Koster Armatörleri Derneği