• Anasayfa
  • |
  • YOİKK-YATIRIM YERI TEKNIK KOMITESI 4 NO’LU EYLEM HK.

YOİKK-YATIRIM YERI TEKNIK KOMITESI 4 NO’LU EYLEM HK.

İlgi yazı ile; 1- Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları çerçevesinde 11 Mart 2010 tarihinde düzenlenen 14.YOİKK Toplantısı sonucunda oluşturulan, 2010 yılı IV. No’lu Yatırım Yeri Teknik Komitesi Eylem Planı’nda yer alan 4 No’lu Karar gereği; “Yatırım yeri olarak belirlenecek, yatırımlara tahsis edilecek arazilerin tek elden koordine edilmesine yönelik etkin bir mekanizmanın kurulması ve yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap verecek büyüklükte sektörler bazında büyük yatırım alanlarının oluşturulması” konusunda üç toplantı düzenlendiği, 2- 08 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilen son toplantıda; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca kıyıda yapılacak özellikle liman yatırımlarının değerlendirilmesinde girdi sağlayabilmesi amacıyla, Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planlarının WEB üzerinden yayımlanmasına karar altına alındığı, 3- Sözkonusu onaylı planlara, Bakanlık Web Sayfası “YOİKK-IV No’lu Teknik Komite Faaliyetleri” konu altında Bütünleşik Kıyı Alanları Planlanması (İskenderun ve İzmit) başlığı ile link verilerek yayımlanmaya başlanıldığı bildirilmektedir. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Gereği: Bilgi: - İlgili Üyeler (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - GİSBİR - Meclis Üyeleri - GESAD - KOSBİR - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri - İMEAK DTO 01,02,03,04,05,06,07,08,09, 15,34,36,42,43,49 ve 50 No’lu Meslek Komiteleri Üyeleri