• Anasayfa
  • |
  • YOLCU/GEZI TEKNELERINDE CAN EMNIYETINE YÖNELIK BILGILENDIRME HK.

YOLCU/GEZI TEKNELERINDE CAN EMNIYETINE YÖNELIK BILGILENDIRME HK.

Sayın Üyemiz, İlgi Yazı ile, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 10.12.2010 tarih ve 38008 yazısına atıfla; 1-Kabotaj hattında çalışan yolcu/gezi teknelerinde can ve mal emniyeti sağlamak, teknedeki yolcular ve mürettebatın güvenliğine kurtarılmalarına ilişkin imkanları geliştirmek, oluşabilecek kazalarda arama ve kurtarma faaliyetlerinin ve kazanın olumsuz sonuçlarıyla mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılmasının önemli olduğu, 2-İlgili Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerle belirlenen gemi adamları yeterlikleri ve gemilerde bulunması gereken can salı, can yeleği benzeri donanım ve teçhizat malzemeleri ile yolcuların görebileceği yerlere asılan can güvenliği ile ilgili uyarı levhalarının Liman Başkanlıkları ve Sahil Güvenlik botları tarafından kontrol edilmekte olduğu ve meydana gelebilecek acil durum, kaza ve yangın benzeri durumlarda özellikle mürettebatın ve gemi yolcularının uyacakları hal tarzları hakkında bilgilendirmeler yönünden eksiklikler yaşandığı, Bu itibarla, Bölge Müdürlükleri/Liman Başkanlıklarınca sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren yolcu/gezi teknelerinin nitelikleri, sefer durumu, deniz ve hava koşulları da dikkate alınarak, yolcu/gezi teknesinin sefere çıkmasından önce acil durumlarda hareket tarzı hakkında yolcuların bilgilendirilmesi amacıyla, -Bilgilendirmenin asgari olarak, teknede mevcut can simidi, can yeleği yerleri ve kullanma/giyme tarzı, yangın söndürme yerleri ve kullanım şekli, yangın alarmı butonu yerleri, acil çıkış, gemiyi terk noktaları, can kurtarma araçlarının kullanılmasını kapsaması, -Bilgilendirmenin, yolcu gezi teknesinin imkânlarına göre sesli/görsel olarak (video) veya hazırlanacak ve uygun yerlere konulacak/asılacak Emniyet Kartları/Levhaları vasıtasıyla yapılması, -Yabancı uyruklu yolcular da düşünülerek duruma göre Türkçe ve İngilizce olarak yapılmasının gerektiği, hususlarında tekne işletmecilerinin bilgilendirilmesi istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgi Yazı ve Ek’i (3 Sayfa) (Web Sayfamızda) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Deniz Acente Motorları Derneği - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş. - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop. - S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop. - S.S. Beykoz Mot. Taş. Koop. - S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop. - S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.