YÖNERGE HK.

Sayın Üyemiz, İLGİ : T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 23/11/2005 tarih ve 8543 sayılı yazısı. İlgi yazı ile ; Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönerge’nin 10 sayılı çizelgesine (Römorkörlerin Gemiadamları İle Donatımı) dipnot eklenmesi ve 7 sayılı çizelgesine (Balıkçı Gemilerinin Gemiadamları İle Donatımı) değişik 2 nolu dipnotunun değiştirilmesine dair yönergenin 17/11/2005 tarih ve 2497 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Yönerge değişiklikleri Ek’te yer almakta olup bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : Yönerge Değişikliği ( 2 sayfa ) DAĞITIM : BİLGİ : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - İMEAK DTO Şubeler - Römorkörcüler - Balık Müstahsilleri Derneği