• Anasayfa
  • |
  • Yurt Dışı Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar

Yurt Dışı Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar

"Yurt Dışı Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar" 18.03.2022 tarih ve 31782 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Kararda;

08.03.2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışı Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1'inci maddesinde yer alan harç tutarının 150 Türk Lirası olarak yeniden belirlendiği,

18.03.2022 tarihli Karar'ın yayımı tarihinde (18.03.2022) yapılan yurt dışına çıkışlarda, bu tarihten önce yapılmış harç ödemeleri için fark ikmal edilmeyeceği belirtilmektedir.

"Yurt Dışı Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar" Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

234_1545_yurt_d_harc_tutar_n_n_yeniden_belirlenmesine_dair_karar.pdf