• Anasayfa
  • |
  • Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağı Kurulması Hk.

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağı Kurulması Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 06.06.2022 tarih ve 75264920 sayılı yazıda ;

20 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5449 sayılı "Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının (YLDA) Desteklenmesi Hakkında Karar" kapsamında, ülkemiz ihracatının etkin ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak amacıyla yurt dışında lojistik dağıtım ağlarının kurulmasının planlandığı, 

Bu itibarla, anılan Karar çerçevesinde, Rusya, Bulgaristan ve Romanya'da dış ticaret taşımalarımızda karayolu geçişlerinde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması ve karayolu geçişlerini devre dışı bırakacak alternatif güzergahların oluşturulması amacıyla lojistik dağıtım ağlarının (tercihen Batı Karadeniz'de Burgaz ve/veya Köstence ile Doğu Karadeniz'de Tuapse) ivedilikle kurulması ihtiyacı hasıl olduğu ifade edilerek belirtilen ülkelerde kurulacak YLDA'lar için yapılacak başvuruların gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte ivedilikle Ticaret Bakanlığına iletilmesi istenmektedir.

Yazıda ; tercihen Batı Karadeniz'de Burgaz ve/veya Köstence ile Doğu Karadeniz'de Tuapse'de ivedilikle kurulması ihtiyacı hasıl olduğu ifade edilen lojistik dağıtım ağlar (YLDA)'lar için yapılacak başvuruların gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte ivedilikle Ticaret Bakanlığına iletilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

431_2188_yurt_d_lojistik_da_t_m_a_kurulmas_hk.pdf