• Anasayfa
  • |
  • YURT İÇINDE FUAR DÜZENLENMESINE DAIR USUL VE ESASLAR

YURT İÇINDE FUAR DÜZENLENMESINE DAIR USUL VE ESASLAR

İlgi Yazı ile; 1- 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Borsalar Kanununun 56 ncı maddesinin (g) bendine istinaden hazırlanarak, Birlik Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 25.02.2005 tarihinde yürürlüğe konulan “Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar” ın bazı hükümlerine açıklık getirildiği, ekleme ve değişiklikler yapıldığı, 2- Söz konusu düzenleme, Birlik Yönetim Kurulunun 11.10.2005 Tarih ve 158 Sayılı Kararı ile yürürlüğe girdiği, bildirilmektedir. İlgili Sirküler ve Ek’i WEB Sayfamızda “Mevzuat Bölümünde” yayınlanmakta olup, bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUINCER Genel Sekreter Ek-1: “Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar” (WEB Sayfamızda Yayınlanmaktadır) Dağıtım: Bilgi: - Tüm Üyelerimiz(web Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Deniz Turizmi Çalışma Grubu - İMEAK DTO Şubeleri