• Anasayfa
  • |
  • Yurtdışından Denizyolu İle Yemlik Arpa Taşıttırılması İhalesi

Yurtdışından Denizyolu İle Yemlik Arpa Taşıttırılması İhalesi

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden alınan 6 Temmuz 2021 tarihli yazıda; Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 12.07.2021 tarihinde saat 10:00’da yapılacak (Türkiye saati ile)  440.000 MT (+/- %5) yemlik arpa ithalatına bağlı olarak 440.000 MT (+/- % 5) yemlik arpanın taşıttırılması işi için 12.07.2021 tarihinde saat 12:00’de (Türkiye saati ile) TMO Genel Müdürlüğü Güvercinlik Ek Tesisleri’nde (TMO Güvercinlik Ek Tesisleri İstanbul Yolu 9. Km Güvercinlik-Yenimahalle/ANKARA) ihale yapılacağı,

İhale şartnamesi, ithalat programı, sözleşme taslağı, tahliye liman özellikleri, teklif mektubu örneği, Geçici Teminat Mektubu örneği ve sözleşme imza aşamasında verilecek Kesin Teminat Mektubu örneğinin yazıları ekinde yer aldığı,

Birbirine bağlı ve şartlı tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı ve ihale için navlun tekliflerinin USD (ABD Doları) olarak verileceği hususları bildirilmektedir.

Konu ihale ilan ve eklerine Odamızın web sayfasında  www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada "Genel", "Ticari" ve "İhale Duyuruları" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

737_1998_yurtd_ndan_denizyolu_ile_yemlik_arpa_ta_tt_r_lmas_ihalesi_1998_737.pdf