• Anasayfa
  • |
  • YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Genelgesi

YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Genelgesi

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında 23.09.2021 tarih ve 2021/24 sayılı Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) Elektronik Başvuru İşlemleri Genelgesi yayımlanmış olup, 13.07.2020 tarih ve 2020/17 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

23.09.2021 tarih ve 2021/24 sayılı YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Genelgesinde özetle ;

- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerinin ekte yer alan kılavuza göre yürütülmesi gerektiği,

- Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin elektronik başvuru işlemlerinin firmanın Yükümlü Kayıt Takip Sisteminde (YKTS) kayıtlı doğrudan temsilcileri veya "YYS e-başvuru" profilinde yetkilendirilmiş temsilcileri gerçekleştirebileceği,

belirtilmektedir.

Genelge ekinde yer alan YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Kılavuzu ; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında yapılacak yetkilendirilmiş yükümlü başvurularına ilişkin elektronik başvuru sistemindeki işlemlerin açıklanması amacıyla hazırlanmış olup, halihazırda sertifika sahibi olan ve ek izin/yetki talebinde bulunacak firmaların işlemleri bu sistemden gerçekleştirilmeyecektir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

1012_2606_yys_elektronik_ba_vuru_i_lemleri_genelgesi.pdf