• Anasayfa
  • |
  • “2 Kalem Kimyasal Malzemenin Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu” Hk.

“2 Kalem Kimyasal Malzemenin Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu” Hk.

Sayın Üyemiz,

           

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı’nın E.123589 sayı ve 17.07.2018 tarihli yazısı ile;

 

- Kurumlarının ihtiyacı olan 270 kg. Bitümlü Kaplama Astarı ve 1.293 kg. Hot-Melt Asfaltik Astar”ın sevke hazır olacağı, FOB New York Limanı/New Jersey ABD’den Evyap Limanı’na yazıları ekinde gönderilen “Doküman”a uygun olarak taşıttırılacağı,

 

- İstenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak konu taşımaya ait tekliflerin, Verimesi Zorunlu Olan Belgelerle Birlikte kapalı zarfla elden veya posta yoluyla 23/07/2018 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Başkanlıklarına gönderilmesi,

istenmektedir.

 

İlgi yazı ve ekleri Odamız web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde ana sayfada “Genel” “Ticari” ve “İhale” Duyuruları bölümlerinde yayınlanmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                  

                                                                                                                         Saygılarımızla,

 

           

                                                                                                         

                                                                                                                       İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                         Genel Sekreter V.

 

Ek: İlgi yazı ve Ek’leri (20 sayfa – Web’te)     

                                                                                    

GEREĞİ:                                                                              BİLGİ:                                                                   

- Tüm Üyeler (Web’te)                                                            - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu       

- Türk Armatörler Birliği                                                           Gen. Müd. İkmal Dairesi Başkanlığı

- S.S. Gemi Arm. Mot. Taş. Koop.                                            - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                

- TAİS                                             

- 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 40,

   27, 28 No.lu Meslek Grubu Üyeleri  

 

434_2846_2846-434.pdf