• Anasayfa
  • |
  • 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Sayın Üyemiz,

14 Eylül 2022 Tarihli ve 31953 Sayılı Resmî Gazete’de (1. Mükerrer), “2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” yayımlanmıştır.

Bahse konu Genelge ile “Bütün kuruluşların 2023 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, “2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi”nde belirtilen hususlar ile “2023-2025 Dönemi Yatırım Programa Hazırlama Rehberi”nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almaları, tavan içinde kalmak kaydıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 5 Temmuz 2022 tarihli Yatırım Talepleri Duyurusuna istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle kaya.sbb.gov.tr adresinde yer alan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmeleri” istenmektedir.

“2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi”ne Odamızın web sayfasında https://www.denizticaretodasi.org.tr/ adresinde “Genel ve Mevzuat Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

658_2814_2023_2025_d_nemi_yat_r_m_program_haz_rl_klar_ile_ilgili_2022_15_say_l_cumhurba_kanl_genelgesi_2814_658.pdf