• Anasayfa
  • |
  • 2023 Türk Gümrük Tarife Cetveli Hk.

2023 Türk Gümrük Tarife Cetveli Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 26.09.2022 tarih ve 9452 sayılı yazıda ;

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazısına atfen, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) her yıl Dünya Gümrük Örgütü ve Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürüne uyum sağlamak amacıyla güncellenerek Ticaret Bakanlığınca yayımlandığı, söz konusu Cetvelde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve eşya tanımlarının gerek İthalat Rejim Kararına gerekse muhtelif dış ticaret mevzuatına temel teşkil ettiğinden 2023 yılı TGTC'ye yansıtılması talep edilen GTİP açılımı vb. hususların gerekçeleriyle birlikte 31.10.2022 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına gönderilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

2023 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveline yansıtılmasını talep ettiğiniz GTİP açılımı vb. hususların gerekçeleriyle birlikte en geç 21.10.2022 tarihine kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederim.

 

706_2916_2023_t_rk_g_mr_k_tarife_cetveli_hk.pdf